Waar moet ik op letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst?

Waar moet ik op letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst?

Auteurs: Rubi & Michelle

U heeft een nieuwe baan gevonden waarbij u in loondienst gaat. U gaat binnenkort uw overeenkomst ondertekenen, maar weet niet waar u op moet letten.
Een arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen de werkgever en de werknemer staan. Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, moet u in dienst zijn van de werkgever, u krijgt loon voor het uitgevoerde werk en u voert zelf het werk waarvoor u bent aangenomen uit. Wanneer u voldoet aan deze eisen dan zijn er 6 punten die u moet controleren, voordat u een arbeidsovereenkomst sluit.

Komen de arbeidsvoorwaarden overeen met de cao?

Ten eerste is het belangrijk om te controleren of de arbeidsvoorwaarden die in uw overeenkomst staan overeenstemmen met wat in uw cao is opgenomen. Deze afspraken kunnen gaan over de hierboven genoemde punten, maar ook over andere zaken, zoals reiskostenvergoeding, doorgroeimogelijkheden enzovoort. Uw werkgever is verplicht zich te houden aan de afspraken die in de cao zijn opgenomen, aangezien de afspraken opgenomen in de cao voorgaan op de afspraken die in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. U mag alleen afwijken van de cao voor zover dit niet nadelig voor u is. De afspraken binnen de cao zelf moeten echter ook voldoen aan de wettelijke regels. Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn op dit gebied en dat u vragen stelt als u opmerkt dat een bepaling nadelig afwijkt van de cao. Hier hoeft u zich dan namelijk niet aan te houden.

Is er sprake van een vaste arbeidsovereenkomst of een tijdelijke overeenkomst?

Een werkgever kan u een vast overeenkomst of een tijdelijk overeenkomst aanbieden.

Bij een tijdelijk overeenkomst spreken we over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van de afgesproken duur in het overeenkomst. Bijvoorbeeld wanneer u aan het begin van de zomer op zoek bent naar een baan voor tijdens de zomervakantie en u sluit een overeenkomst tot eind augustus.

Bij een vaste overeenkomst spreken we over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er staat dan geen einddatum in het overeenkomst. Anders dan bij een tijdelijk overeenkomst loopt een vaste arbeidsovereenkomst af wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever de overeenkomst beëindigt.

Wat is mijn proeftijd?

De proeftijd is een kennismakingsperiode. Dit is een tijdelijke periode waarin u beter kennismaakt met het bedrijf, het werk en uw werkgever. Op deze manier kunnen u en uw werkgever ontdekken of er een goede match is.

Een proeftijd is niet verplicht. De proeftijd is alleen geldig als deze is vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst of in de cao. Tijdens de proeftijd mag zowel de werkgever als de werknemer zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst opzeggen.
Een ontslagvergunning is een beschikking waarin het UWV toestemming verleent aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen. Als u een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden voor een korter dan een half jaar mag er geen proeftijd worden opgenomen.
Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst die slechts voor tijdens de zomermaanden is gesloten. Hierin mag geen proeftijd zijn opgenomen.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

U heeft als werknemer volgens de wet recht op een bepaald aantal vakantiedagen per jaar. Het wettelijk aantal vakantiedagen is 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. U moet uw wettelijke vakantiedagen op tijd opnemen, anders heeft u er geen recht meer op. Behalve als u schriftelijk met uw werkgever heeft afgesproken dat u langer de tijd heeft. U zou dit ook kunnen opnemen in uw arbeidsovereenkoms

Naast het wettelijke aantal vakantiedagen kan uw werkgever ervoor kiezen om u meer vakantiedagen te geven. In uw arbeidsovereenkomst kunt u afspreken op hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u recht heeft. Houd hierbij ook in de gaten of u volgens uw cao recht heeft op meer vakantiedagen, dan is uw werkgever verplicht om deze op te nemen in uw arbeidsovereenkomst.

Stel u werkt 40 uur per week, dan heeft u recht op (4 x 40) 120 vakantie-uren per jaar. Dit zijn ongeveer (120 : de gemiddelde werkdag van 8 uur) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Wat gebeurt er bij ziekte?

U heeft een vaste arbeidsovereenkomst en u wordt ziek. In beginsel geldt bij een vast overeenkomst dat uw werkgever u maximaal 2 jaar uw loon moet doorbetalen bij ziekte. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon. In het eerste jaar dat u ziek bent, heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon. Wanneer er in uw arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen dat uw werkgever meer dan 70% loon moet betalen bij ziekte, dan moet uw werkgever zich hieraan houden. Kijk dus goed naar wat er geregeld staat in uw arbeidsovereenkomst en in uw cao.

Stel, u heeft een contract gesloten voor tijdens de zomermaanden en u wordt tijdens deze periode ziek. Zolang uw tijdelijk overeenkomst blijft lopen, moet uw werkgever uw loon blijven betalen, ook als u ziek bent. Dit betekent dat uw werkgever u in dit geval tot het einde van de zomer moet blijven betalen.

Als u een vaste overeenkomst had gesloten zonder einddatum, dan heeft u maximaal 2 jaar recht op 70% van uw loon.

Wat is de opzegtermijn?

Als u een vast overeenkomst sluit dan is de opzegtermijn 1 maand voordat u ontslag neemt. Uw werkgever mag in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn opnemen. Als u de overeenkomst tekent, dan moet u zich hier aan houden. Let dus goed met welke termijn u instemt.

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt deze op de afgesproken datum. U kunt natuurlijk met uw werkgever afspreken dat een tussentijdse opzegging ook mogelijk is. Hierbij is een opzegtermijn van een maand vaak de standaard.

Als u een oproepkracht bent, dan is de opzegtermijn 4 dagen, tenzij de werkgever in het overeenkomst heeft opgenomen dat hij u mag afbellen binnen een termijn korter dan 4 dagen. Het is hierbij niet van belang of u een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft.

Tijdens uw proeftijd is er geen opzegtermijn. U kunt dan per direct uw arbeidsovereenkomst opzeggen als u wilt.

We gaan terug naar het voorbeeld waarbij u een overeenkomst heeft gesloten voor tijdens de zomermaanden waar een proeftijd in is opgenomen. Mocht u erachter komen dat het werk toch niet bij u past, dan kunt u uw overeenkomst per direct opzeggen binnen de afgesproken proeftijd.

Kortom, het is van belang dat u goed oplet op de bovenstaande punten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Om te controleren of de bepalingen van uw arbeidsovereenkomst rechtvaardig zijn, is het belangrijk dat u kijkt naar wat de wettelijke regels zijn omtrent deze onderwerpen en wat er in uw cao is afgesproken.

Natuurlijk kunt u altijd langskomen op een van onze spreekuren, telefonisch contact met ons opnemen of u kunt ons mailen. Wij kunnen dan samen met u kijken naar uw arbeidsovereenkomst en de afspraken die hierin zijn opgenomen. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over een andere juridische kwestie. Onze contactgegevens vindt u hier.

Of maak direct een afspraak voor een van onze spreekuren!

Reacties zijn gesloten.