Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?

Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?

Auteurs: Cato & Demi

U heeft de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden met uw partner. Scheiden is een ingewikkeld proces en een ingrijpende gebeurtenis. Er moeten veel juridische, maar ook praktische zaken worden geregeld bij een echtscheiding. In dit artikel leest u hoe u stap voor stap een scheiding aan kunt pakken.

Stap 1: Ga in gesprek

Het gesprek met uw partner aangaan is de eerste stap die u kunt nemen in het scheidingsproces. Dit is een enge en emotionele stap om te nemen. Neem dan ook de tijd voor de voorbereiding van het gesprek en het gesprek zelf. Bespreek gedurende dit gesprek onder andere de redenen waarom u wilt scheiden en de afwegingen die u genomen heeft om tot uw beslissing te komen. Geef elkaar ook de ruimte om op elkaar te reageren. De scheiding bespreken met uw partner kan veel voordelen hebben, bijvoorbeeld wat afspraken over uw kinderen of inboedel betreft. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het proces in de rechtbank soepeler verloopt.

Daarnaast zult u, als u samen kinderen heeft, ook de kinderen moeten inlichten over de scheiding. U kunt samen bespreken gedurende welke fase van de echtscheiding u dit aan de kinderen wilt vertellen. Wel wordt aangeraden om dit te doen voordat een kind er per ongeluk achter kan komen. Het Nederlands Jeugdinstituut raadt aan om het besluit gezamenlijk en op een eenvoudige manier aan de kinderen te vertellen. Pas nadat u uw kinderen heeft ingericht wordt aangeraden om het besluit aan uw omgeving te vertellen.

Stap 2: Maak onderling afspraken

Voordat er professionele hulp ingeschakeld wordt, is het verstandig om alle dingen die geregeld moeten worden op een rijtje te krijgen. Er zullen over een aantal belangrijke dingen afspraken gemaakt moeten worden.

Zo zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen. Deze afspraken zullen uiteindelijk vast komen te staan in een verplicht zogeheten ‘ouderschapsplan’. Denk hierbij aan de zorg voor de minderjarige kinderen en de verdeling van de omgang. Dit document zal later ook bij de rechter ingediend worden.

Andere afspraken die gemaakt moeten worden zijn afspraken betreffende de inboedel en het verdelen daarvan. Ook zaken waar u aan moet denken zijn uw huis (huurwoning of koopwoning), pensioen en alimentatie (kinderalimentatie en partneralimentatie). Voor het maken van verdelingsafspraken is allereerst van belang dat u weet welke u met elkaar deelt. Zo kunt u getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Mocht u er samen niet uitkomen en verloopt de communicatie niet soepel, dan kunt u altijd de hulp van een mediator of advocaat inschakelen.

Stap 3: Dien een verzoek in bij de rechtbank

De echtscheidingsprocedure start door middel van het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Bij een scheiding moet altijd een advocaat betrokken worden. Dit is omdat alleen advocaten uw scheiding in kunnen dienen bij de rechtbank. In het geval dat u de scheiding samen aanvraagt, is één advocaat inschakelen genoeg en kunt u gezamenlijk het verzoek voor

de scheiding indienen. Als uw partner het eens is over de scheiding en de gemaakte afspraken mag u dit ook alleen doen. Mocht uw partner het niet eens zijn over de (gevolgen van de) scheiding dan zult u beiden een advocaat moeten inschakelen. U zult dan met uw advocaat eenzijdig een verzoekschrift moeten indienen. Op deze manier kunt u toch een echtscheiding aanvragen zonder medewerking van uw partner. Uw advocaat dient een eenzijdig verzoekschrift in. In dit verzoekschrift kan ook gevraagd worden om een nevenvoorziening, omtrent bijvoorbeeld de omgang met de kinderen.

Houd rekening met het feit dat de procedure van een scheiding soms een langdurige, lastige periode kan zijn. In dat geval kan de rechter ook voorlopige voorziening nemen, dit is een tijdelijke beslissing van de rechter over bijvoorbeeld de vraag bij wie de kinderen zullen gaan wonen en wie in uw huis mag blijven.

De procedure is het eenvoudigst als u geen kinderen heeft en u gezamenlijk het verzoek indient. Er hoeft dan meestal geen zitting plaats te vinden, de rechter doet meteen uitspraak en u ontvangt direct een echtscheidingsbeschikking. Indien u geen kinderen heeft en eenzijdig een verzoek indient, kunt u of uw partner een verweer indienen als u het niet eens bent met (delen van) het echtscheidingsverzoek. Er volgt een zitting en een uitspraak. Indien u minderjarige kinderen heeft, kan het ook nodig zijn om een kindgesprek te voeren op de zitting.

Om te scheiden bestaat er in het Nederlands recht één grond. De rechter beoordeelt tijdens de zaak of er sprake is van ‘duurzame ontwrichting’. Dit houdt onder andere in dat het voortzetten van uw leven samen ondraaglijk is geworden. De rechter gaat ervan uit dat als één persoon wil scheiden, diegene vast een goede reden heeft. De ontwrichting van het huwelijk wordt door de rechter dus snel aangenomen. Nadat de rechter heeft verklaard dat sprake is van duurzame ontwrichting komt de scheidingsprocedure bijna ten einde.

Stap 4: Inschrijving in het huwelijksgoederen register

Op het moment dat de beslissing van de rechter in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand staat ingeschreven is de scheiding definitief. Dit moet plaatsvinden bij de gemeente waar u getrouwd bent. De inschrijving in het huwelijksgoederenregister wordt door de advocaat binnen zes maanden na de beslissing van de rechter om het scheidingsverzoek goed te keuren geregeld.

Mocht u vragen hebben over de echtscheidingsprocedure dan kunt u langskomen op een van onze spreekuren, telefonisch contact met ons opnemen of u kunt ons mailen. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over een andere juridische kwestie. Onze contactgegevens vindt u hier.

Of maak direct een afspraak voor een van onze spreekuren!

Reacties zijn gesloten.