RECHTSGEBIEDEN

RECHTSGEBIEDEN

De Vrouwenrechtswinkel Nijmegen is onder andere gespecialiseerd in het geven van advies en informatie met betrekking tot onderstaande rechtsgebieden. Heeft u een vraag die betrekking heeft op een rechtsgebied dat hier niet genoemd wordt? Komt u dan ook gerust langs tijdens onze spreekuren of bel voor een afspraak.

Arbeidsrecht
In dit rechtsgebied staat de arbeidsovereenkomst en de relatie tussen de werkgever en de werknemer centraal. Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere uw arbeidsovereenkomst, conflicten met uw werkgever en de procedure omtrent ontslag.

Aansprakelijkheidsrecht
Heeft u schade veroorzaakt of heeft u schade geleden? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over het aansprakelijkheidsrecht.

Bestuursrecht
In dit rechtsgebied staat de overheid en de burger centraal. Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere  bestuursrechtelijke handhaving, vergunningen en andere overheidsbesluiten op decentraal niveau.

Consumentenrecht
Heeft u een aankoop gedaan en bent u niet tevreden? Lukt het u en de verkoper niet om tot overeenstemming hierover te komen? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere  uw rechten en plichten als consument en de rechten en plichten van de producent of verkoper.

Gezondheidsrecht
In dit rechtsgebied staat de relatie tussen arts en patiënt centraal. Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere uw rechtspositie als patiënt of arts, de rechten en plichten van de patiënt of arts en eventueel het ziekenhuis. 

Huurrecht
In dit rechtsgebied staat de huurovereenkomst en de relatie tussen de verhuurder en de huurder centraal. Wij kunnen u  van advies en informatie voorzien over onder andere de huurovereenkomst, uw rechten en plichten als huurder en natuurlijk van de rechten en plichten van de verhuurder.

Internationaal recht
Heeft u een juridisch geschil dat te maken heeft met buitenlands recht of op een ander manier de Nederlandse grenzen overschrijdt? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over het Europese recht, het recht van andere landen en het volkerenrecht.

Personen- en familierecht
In dit rechtsgebied speelt vooral het huwelijks(vermogens)recht een grote rol. Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere  de echtscheiding, de boedelverdeling en het ouderschapsplan. Ook kunnen wij u natuurlijk advies en informatie geven over personen- en familierecht dat buiten het huwelijks(vermogens)recht valt, bijvoorbeeld met betrekking tot voogdij, erkenning, e.d.

Sociaal zekerheidsrecht
Nederland kent veel verschillende instanties en uitkeringen. Bent u arbeidsongeschikt, ontslagen, gepensioneerd of heeft u geen werk? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien.

Strafrecht
Bent u in aanraking gekomen met justitie of bent u juist het slachtoffer (geweest) van een misdrijf? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere uw rechtspositie als verdachte of slachtoffer en de strafrechtelijke procedure hieromtrent.  Ook zijn wij als Vrouwenrechtswinkel gespecialiseerd in advies en informatie geven met betrekking tot huiselijk geweld. Wij kunnen u bijvoorbeeld doorverwijzen naar maatschappelijke hulp of helpen bij het aanvragen van een contactverbod.

Vreemdelingenrecht
Bent u naar Nederland geëmigreerd of gevlucht en heeft u vragen over uw rechtspositie? Wij kunnen u van advies en informatie voorzien over onder andere de naturalisatieprocedure en uw rechtspositie in Nederland als vreemdeling.