Wat kan ik doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Wat kan ik doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Auteurs: Sylke & Loes

Wanneer u een contract heeft afgesloten of een aankoop heeft gedaan, gaat u ervan uit dat de afspraken in het contract of de koopovereenkomst worden nagekomen. Het komt helaas echter geregeld voor dat de andere partij de overeenkomst niet nakomt zoals is afgesproken. Aan de hand van een voorbeeldsituatie zal hieronder stapsgewijs worden geschetst welke stappen u kunt ondernemen wanneer er door de wederpartij niet wordt nagekomen. 

Stelt u zich eens voor: u wilt voortaan met de fiets naar uw werk, maar gezien de afstand besluit u om een elektrische fiets aan te schaffen. Vanwege het enorme assortiment elektrische fietsen besluit u om naar uw lokale fietsenwinkel te gaan. Na verschillende fietsen te hebben uitgeprobeerd, heeft u een keuze kunnen maken. De fiets is helaas niet meer op voorraad en daarom besteld u de fiets via de winkel. Twee weken later wordt de fiets geleverd. Tot uw ongenoegen blijkt er niet een elektrische fiets, maar een normale fiets te zijn geleverd. 

Stap 1: Controleer de overeenkomst 

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen, waar u zich allebei aan moet houden. Controleer daarom eerst wat voor afspraken u precies heeft gemaakt. Een overeenkomst is bijvoorbeeld een koopcontract, een offerte met uw handtekening eronder of gewoon een kassabon. Ook een mondelinge overeenkomst is geldig. 

Wat betekent dit voor u: bij de aankoop van de elektrische fiets heeft u een koopcontract ondertekend. In het koopcontract is de aankoop van de elektrische fiets vastgelegd, met daarbij de kostprijs van de elektrische fiets. 

Stap 2: Ga in overleg met de wederpartij 

In het geval dat de andere partij zich niet aan de overeenkomst houdt, is het van belang dat u nagaat wat hier de reden voor kan zijn. Dit doet u door contact op te nemen door bijvoorbeeld te mailen, bellen of langs te gaan. Samen probeert u dan tot een oplossing te komen. 

Wat betekent dit voor u: u gaat langs bij de fietsenwinkel om te vragen waardoor de fout is ontstaan en of de fietsenwinkel bereid is om hun fout te herstellen door alsnog de juiste fiets te leveren. In de eerste situatie geeft de fietsenwinkel aan dat er bij het bestellen iets is fout gegaan, maar zijn ze bereidt om de juiste fiets te leveren en eventueel bijkomende schade te vergoeden. Indien u hiermee akkoord gaat zijn er geen verdere stappen nodig. In de tweede situatie is de fietsenwinkel echter van mening niet verantwoordelijke te zijn voor de fout. Daardoor zijn ze ook niet bereid om de elektrische fiets alsnog te leveren. Ga in dit geval door naar stap 3. 

Stap 3: Stuur een ingebrekestelling 

Mocht u er niet uitkomen met de verkoper omdat deze bijvoorbeeld niet reageert of niet met een oplossing komt, dan is het zaak om een ingebrekestelling te sturen. Via een ingebrekestelling geef je de wederpartij als het ware de laatste om alsnog te voldoen aan de gemaakte afspraken. In deze ingebrekestelling wordt bijvoorbeeld benoemd om welke overeenkomst het gaat en geeft u de wederpartij een redelijke termijn om alsnog na te komen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de situatie. 

Wat betekent dit voor u: een ingebrekestelling hoeft alleen verstuurd te worden als de wederpartij nog kan nakomen. In het geval van het voorbeeld van de elektrische fiets kan dit, er kan namelijk een nieuwe elektrische fiets geleverd worden van hetzelfde merk. Een elektrische fiets is immers een product waarvan er meerdere worden geproduceerd. Een geval waarin dit niet kan, is als er maar één van dat product is, denk aan een antiek product. 

Daarnaast is het ook van belang om in deze ingebrekestelling te benoemen of u schade hebt geleden door het niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een bepaald product of een bepaalde dienst op een exacte dag nodig heeft en deze dus niet tijdig hebt ontvangen. Hierdoor kan het zijn dat u kosten heeft moeten maken. 

Op het internet kunt u voorbeelden vinden van een ingebrekestelling. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ons altijd om hulp vragen. 

Stap 4: Overeenkomst ontbinden en eventueel een schadevergoeding eisen 

Als u geen reactie krijgt op de ingebrekestelling in de door u genoemde redelijke termijn of er wordt niet correct nagekomen, dan is de wederpartij in verzuim. Op het moment dat de wederpartij in verzuim is, kunt u de koopovereenkomst ontbinden en eventueel een schadevergoeding vragen. Het is wel van belang dat gaat om een belangrijk onderdeel van de overeenkomst waardoor u wilt ontbinden. In het geval dat u een normale fiets krijgt in plaats van een elektrische fiets zal daaraan voldaan zijn. Het feit dat de fiets een batterij heeft is immers de reden dat u dit type fiets koopt, in plaats van een normale fiets. Stel u heeft een elektrische fiets gekregen maar er zit een krasje op. Dit zal dat geen ontbinding rechtvaardigen, omdat het verschil tussen een fiets met of zonder krasje niet groot genoeg is.

Wat betekent dit voor u: als u de overeenkomst ontbindt, betekent het dat de situatie wordt teruggedraaid. Het terugdraaien betekent dat u uw geld terug zal krijgen en dat de fietsverkoper de verkeerd geleverde fiets van u terugkrijgt en de elektrische fiets niet meer aan u hoeft te leveren. Om de overeenkomst te ontbinden zal u eerst een brief moeten versturen naar de verkoper. Over het bij het opstellen van deze brief kunnen wij u adviseren.

Daarnaast kunt u in deze brief een schadevergoeding vorderen voor de schade die u heeft geleden doordat de overeenkomst niet goed is nagekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het product op een bepaalde datum nodig had en u deze niet heeft ontvangen, waardoor u een ander product heeft moeten aanschaffen. 

Stap 5: Stap naar de rechter 

In het meest nadelige geval moet u naar de rechter. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u hiervoor moet nemen en de gang van zaken bij de rechter. Ook kunnen wij kijken of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

Er zijn een aantal gronden waarvoor u in dit geval naar de rechter kunt: u wilt de nakoming van de overeenkomst vorderen, u wilt de overeenkomst ontbinden en de andere partij werkt hier niet aan mee of u wilt een schadevergoeding vorderen als de wederpartij deze niet uit zichzelf betaalt. 

Natuurlijk kunt u altijd langskomen op een van onze spreekuren, telefonisch contact met ons opnemen of u kunt ons mailen. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de gemaakte afspraken en naar welke stappen u kunt ondernemen. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over een andere juridische kwestie. Onze contactgegevens vindt u hier.

Of maak direct een afspraak voor een van onze spreekuren!

Reacties zijn gesloten.