PARTNERSCHAPPEN

PARTNERSCHAPPEN

Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen heeft een aantal samenwerkingsverbanden met advocatenkantoren en mediators. Het grotere doel achter deze samenwerkingen is de zogenaamde ‘warme overdracht’; wij willen u zo goed mogelijk begeleiden indien u overweegt een advocaat of mediator in de arm te nemen. Het bezoeken van onze rechtswinkel was wellicht voor u al een hele stap, laat staan het eventueel moeten inschakelen van een advocaat of mediator. Precies om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij ons ervan bewust zijn naar welke advocaten- en mediationkantoren we u doorverwijzen. Het bestuur staat in nauw contact met onze partners. We kunnen u dan ook informeren over de werkwijze van het betreffende kantoor. Indien gewenst kunnen wij het eerste contact leggen met het partnerkantoor.

Apart Verder

Sinds december 2022 heeft Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen een samenwerkingsverband mediatonkantoor Apart Verder in de gemeente Nijmegen, die echtscheidingsbegeleiding en mediation bieden. Als scheidingsbemiddelaar en mediator zijn zij opgeleid om u te voorzien van gedegen kennis omtrent alle financiële, fiscale en juridische aspecten van uw scheiding.

Acta Advocaten & Mediators

Sinds december 2022 heeft Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen een samenwerkingsverband met de advocaten van Acta Advocaten & Mediators. De advocaten van Acta Advocaten & Mediators zijn allen zeer ervaren advocaten. Acta Advocaten & Mediators is gespecialiseerd in de rechtsgebieden familierecht, erfrecht en vreemdelingenrecht. Verder bieden ze mediation, in het bijzonder scheidings- en familiemediation en bemiddeling op het gebied van arbeidsrecht. Ze staan ook slachtoffers van ernstig lichamelijk geweld en zedendelicten bij.

3M Advocaten

Sinds februari 2023 heeft Stichting Vrouwenrechtswinkel Nijmegen een samenwerkingsverband met de advocaten van 3M Advocaten. De advocaten van 3M Advocaten zijn allen zeer ervaren advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht, huurrecht, psychiatrisch patiëntenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Dit betreft uitkeringen zoals PW, AOW, ZW, Wajong, Wia, Anw, AIO, WMO.

Nijenhuis & Lamers Advocaten

Nijenhuis & Lamers Advocaten is een advocatenkantoor in Nijmegen. Zij behandelen de rechtsgebieden strafrecht, jeugdstrafrecht, sociale zekerheidsrecht en huurrecht.