Alles wat u moet weten over wettelijke vakantiedagen

Alles wat u moet weten over wettelijke vakantiedagen

Auteurs: Isa & Meintje

Vakantie, het woord alleen al roept beelden op van ontspanning, avontuur en vrijheid. Wettelijke vakantiedagen zijn een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht, waardoor u als werkneemster de nodige rust en ontspanning kan krijgen die u verdient. Toch komt het regelmatig voor dat niet alle vakantiedagen worden opgenomen, waardoor uw vakantiedagen kunnen komen te vervallen. Het is belangrijk om te weten waar u recht op heeft als werkneemster. Hieronder bespreken wij de belangrijkste punten over wettelijke vakantiedagen.

Hoeveel dagen heeft u minimaal en hoe kunt u dit berekenen?

Elke werkneemster heeft recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat zij per week werkt. Dit betekent dat een fulltime werkneemster (5 dagen per week) recht heeft op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Naast deze wettelijke vakantiedagen, vier keer de wekelijkse arbeidsduur, kunnen er extra dagen zijn afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst, deze noemen we bovenwettelijke vakantiedagen.

De berekening van wettelijke vakantiedagen is vrij eenvoudig; vermenigvuldig het aantal dagen dat u per week werkt met vier. Neem bijvoorbeeld een parttime werkneemster die 3 dagen per week werkt. Zij heeft dan recht op 12 wettelijke vakantiedagen per jaar.

Het opbouwen en vervallen van vakantiedagen

De opbouw van vakantiedagen begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin u in dienst bent getreden. Na een jaar heeft u uw volledige aantal vakantiedagen opgebouwd. Elk jaar komen er nieuwe vakantiedagen bij, ook in het eerste jaar van dienst. U kunt vakantiedagen opnemen zodra ze zijn opgebouwd.

U kunt vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar als werkneemster, maar er zijn beperkingen aan de houdbaarheid, vooral voor wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens de wet na verloop van zes maanden, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een andere regeling, deze vervallen na vijf jaar. Kan u buiten uw schuld geen vakantiedagen opnemen, dan kunnen de vakantiedagen langer mee worden genomen. Denk dan bijvoorbeeld aan drukte binnen de onderneming


Wat kunt u zelf doen als werkneemster?

U moet als werkneemster uw vakantie aanvragen en uw werkgever moet dit binnen twee weken goedkeuren, tenzij er een gewichtige reden is om het verzoek af te wijzen. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst of in de cao opgenomen hoe dit precies in zijn werk gaat. Hier staat in hoever van tevoren de aanvraag ingediend moet worden en op welke manier precies. Een tip voor u: ga in goed overleg met uw werkgever en zoek samen naar de beste oplossing. 

Uitbetalen van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald, tenzij u als werkneemster uit dienst gaat. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel tijdens het dienstverband worden uitbetaald, maar alleen met wederzijdse overeenstemming tussen werkgever en werkneemster.

Vakantiedagen en speciale situaties waar u rekening mee dient te houden

In specifieke situaties blijft u als werkneemster vakantiedagen opbouwen, denk hierbij aan ziekte, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en sommige vormen van onbetaald verlof. U kunt deze dagen opnemen vóór, tijdens of na uw verlof. Daarbij kunt u ervoor kiezen om uw bevallingsverlof te verlengen met de wettelijke vakantiedagen die u nog niet heeft opgenomen voordat uw verlof begon. 

Wat als u ziek wordt tijdens uw vakantie? De vakantiedagen kunnen dan gewoon worden omgezet in ziektedagen en kunnen de vakantiedagen op een later moment opnieuw worden opgenomen. Er moet wel een officiële ziekmelding worden gedaan. 

Bij ontslag heeft u recht op uitbetaling van de nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook als u zelf ontslag hebt genomen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat ze kunnen worden uitbetaald, als dit is overeengekomen tussen u en uw werkgever.

Wanneer u van werkgever verandert, neemt u uw opgebouwde wettelijke vakantiedagen mee naar uw nieuwe baan. Uw nieuwe werkgever moet deze dagen erkennen en u in staat stellen ze op te nemen. De nieuwe werkgever hoeft over deze vakantiedagen vanzelfsprekend geen salaris te betalen. U dient dan wel een verklaring te hebben van uw oude werkgever.

Tips rondom het recht op vakantiedagen

  • Communiceer goed met uw werkgever over de hoeveelheid vakantiedagen die u wilt opnemen. Dien daarbij ruim van tevoren een vakantieverzoek in, zoals voorgeschreven in de arbeidsovereenkomst of de cao.
  • Documenteer afspraken: leg alle afspraken over vakantiedagen schriftelijk vast om misverstanden te voorkomen. 
  • Plan vooruit: maak een vakantieplanning voor het hele jaar om je vakantiedagen efficiënt te gebruiken. 
  • Neem uw vakantiedagen op: vergeet niet uw vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen en te genieten van uw rustperiodes. Houd daarbij de houdbaar van uw vakantiedagen in de gaten. 
  • Zoek ondersteuning indien nodig: als u vragen of problemen heeft met betrekking tot vakantiedagen, aarzel niet om hulp te vragen aan ons als vrouwenrechtswinkel. Wij verlenen u graag juridisch advies!

Mocht u vragen hebben over uw vakantiedagen, dan kunt u langskomen op een van onze spreekuren, telefonisch contact met ons opnemen of u kunt ons mailen. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over een andere juridische kwestie. Onze contactgegevens vindt u hier.

Of maak direct een afspraak voor een van onze spreekuren!

Reacties zijn gesloten.